logo_ocm

De Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen is een instelling van openbaar nut van categorie C en staat onder de voogdij van de minister van Sociale Zaken.

Bekijk in onze geschiedenis de belangrijkste gebeurtenissen die hun stempel gedrukt hebben op het leven van onze instelling.