De CDZ staat voor de volgende waarden:

            

imageOnpartijdigheid

Voor ons betekent deze waarde zich een mening kunnen vormen en beslissingen kunnen nemen louter op basis van objectieve feiten, zonder zich te laten beïnvloeden. Door onpartijdig te zijn, behandelen we niet alleen onze klanten gelijk, maar ook onze collega’s. Ze bestaat uit een subjectieve (het gevoel hebben onpartijdig te zijn) en objectieve (als zodanig worden beschouwd) onpartijdigheid.

 

 

imageKlantgerichtheid

Klantgericht zijn betekent uitgaan van de behoeftes en verwachtingen van de klant om het dienstenaanbod van de Controledienst aan te passen, en alles in het werk stellen om er snel en efficiënt aan te beantwoorden. Deze waarde belichaamt het belang om permanent met de andere partijen te dialogeren, wat mogelijk is in het klimaat van vertrouwen en openheid dat we nastreven. Onze interne en externe klanten zijn: de aangeslotenen, de burgers, de politieke besluitvormers, de mutualistische entiteiten en de collega’s (zonder rangorde).

 

imageResultaatgerichtheid

Voor ons bestaat deze waarde in een mentaliteit waarbij het naleven van deadlines, doorzettingsvermogen en een professioneel bewustzijn essentieel zijn om onze doelstellingen te bereiken. Het is voor ons ook essentieel om de doelstellingen van onze actie niet uit het oog te verliezen, en om die professioneel te verwezenlijken.

 

 

imageIntegriteit

Als personeelslid van een onafhankelijke toezichthouder van de publieke sector moet elk personeelslid onberispelijk zijn in de uitoefening van zijn functie. We moeten zowel externe klanten als onze collega's altijd behandelen met goede bedoelingen, respect, vertrouwelijkheid en neutraliteit. De Controledienst is een toezichthouder die onderworpen is aan een discretieplicht, die van toepassing is op alle belanghebbende partijen, alle niveaus en alle diensten.