De Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (hierna ‘CDZ’) eerbiedigt het privéleven van de gebruikers van deze site. Het merendeel van de beschikbare informatie vereist geen enkel persoonsgegeven. Uw gegevens worden u evenwel gevraagd voor de onlinediensten (klachten, contact …). In dit geval zullen de gegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 (gewijzigd door de wet van 11 december 1998 die richtlijn 95/46/EG omzet) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Dit betekent met name dat:

  • de persoonsgegevens enkel mogen worden verzameld en verwerkt met de bedoeling in te gaan op het verzoek om inlichtingen dat u heeft gedaan;
  • de persoonsgegevens niet worden meegedeeld aan derden, noch worden gebruikt voor commerciële doeleinden;
  • u het recht heeft om kennis te krijgen van uw persoonsgegevens, om de juistheid ervan na te gaan, om desbetreffende fouten te laten verbeteren en om de schrapping ervan te vragen. Daartoe kunt u een brief sturen naar de Controledienst voor de Ziekenfondsen, Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel, of een e-mail sturen naar jur@ocm-cdz.be;
  • de persoonsgegevens maar een jaar zullen worden bewaard;
  • de CDZ zich ertoe verbindt de beste veiligheidsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat derden misbruik maken van de persoonsgegevens die u heeft verstrekt.

De instellingen die belast zijn met het vervullen van een openbare dienst of met het verdedigen van een taak van openbaar belang op grond van een opdracht van de administratie, worden, los van hun rechtsvorm, niet als derden beschouwd in de zin van dit artikel indien zij rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het leveren van de diensten waarop deze geheimhoudingsverklaring van toepassing is.

Toekomstige aanpassingen van deze juridische informatie vallen niet uit te sluiten. De CDZ verzoekt u deze informatie regelmatig te herlezen om op de hoogte te blijven.

 

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op uw computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur voor een website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website uw browser en kan bijvoorbeeld uw taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op uw computer blijven staan, soms zelfs tot u ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

Waarom gebruikt de CDZ cookies?

De CDZ gebruikt op deze site twee soorten cookies:

  • cookies voor functionele doeleinden
  • cookies voor analytische doeleinden

De CDZ gebruikt Drupal om de inhoud van zijn website up-to-date te houden. Deze software maakt gebruik van functionele cookies, bijvoorbeeld om uw taalkeuze te registreren. Deze cookies zijn nodig voor de goede werking van deze website. Het is niet mogelijk om ze te weigeren als u deze website wil bezoeken.

De CDZ gebruikt daarnaast ook cookies van Google Analytics. Deze analysetool plaatst cookies die de CDZ gebruikt om websitebezoeken (trafiek) te meten. Zo weet hij onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de inhoud van de website te verbeteren. Voor het gebruik van deze cookies voor analysedoeleinden wordt voorafgaandelijk uw toestemming gevraagd. U kunt dus weigeren dat deze cookies op uw toestel worden geplaatst.

Als u wilt weten welke cookies op uw apparaat worden geïnstalleerd of als u ze wenst te wissen, kan u een programma van uw browser gebruiken. U vindt meer uitleg over de werkwijze via de links hieronder.

Firefox Chrome Safari Edge