Op de website van het ziekenfonds. Als dat niet zo is, kunt u contact opnemen met de Controledienst:

          Natascha De Visscher
          E-mail: jur@ocm-cdz.be

          Tel.: 02/209.19.30

Om het webadres en de algemene contactgegevens van uw ziekenfonds te vinden, kunt u deze pagina van het RIZIV bezoeken.

In de statuten van uw ziekenfonds vindt u:

 • de georganiseerde diensten
 • de toegekende voordelen
 • de voorwaarden om de voordelen te kunnen genieten
 • het bedrag van de te betalen bijdragen
 • de benaming en de plaats van de zetel van uw ziekenfonds
 • de doelstellingen van uw ziekenfonds
 • de landsbond waarbij uw ziekenfonds is aangesloten
 • de voorwaarden voor de leden om te kunnen stemmen bij de mutualistische verkiezingen
 • de voorwaarden en de procedure van toelating, ontslag en uitsluiting van de leden
 • de stemmingsprocedure voor de mutualistische verkiezingen
 • de aard van de eventuele aan de bestuurders toegekende vergoedingen zoals zitpenningen en verplaatsingskosten

Op de balanscentrale van de Nationale Bank van België. Meer info vindt u hier.

Ja, elke landsbond, elk ziekenfonds en elke maatschappij van onderlinge bijstand moet een revisor aanstellen.

In principe wel, maar dit hangt af van het werkingsgebied van het ziekenfonds. Raadpleeg daarvoor de statuten van uw ziekenfonds. Klik hier voor meer info.

Nee, u kunt zich voor de verplichte verzekering ook inschrijven bij de Hulpkas voor ziekte-en invaliditeitsverzekering. Lees hier meer.

Ja, dat bent u bij wet verplicht. Als u geen bijdrage meer wil betalen, kunt u zich voor de verplichte verzekering inschrijven bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Lees hier meer.

U kunt zich eerst richten tot de klachtencoördinator van uw ziekenfonds of tot de ombudsman van de landsbond van uw ziekenfonds. Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u natuurlijk altijd een klacht indienen bij de Controledienst. Klik hier voor meer informatie.

Bij de klachtencoördinator van het ziekenfonds of de landsbond (gegevens op de website) en/of bij de Controledienst. Klik hier voor meer info.

De Controledienst is niet bevoegd om klachten te behandelen over verzekeringsovereenkomsten. Dit is de bevoegdheid van de Ombudsman van de Verzekeringen.

Maar het is niet altijd meteen nodig om een klacht in te dienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen. Vaak volstaat het om contact op te nemen met de klachtencoördinator van uw ziekenfonds.

Nee, de CDZ is een afzonderlijke instelling.

Dat kan! Al onze vacatures lopen via Selor. Lees hier meer over je toekomstige carrière op de Controledienst.

Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van de Controledienst, kunt u een klachtenformulier invullen.