Onze collega's aan het woord ! image

Mijn job bestaat voor ongeveer 50% uit controles ter plaatse in ziekenfondsen binnen de controlesector waarvoor ik verantwoordelijk ben. Dat zijn vooral boekhoudkundige controles, maar ze kunnen ook betrekking hebben op de juridische en/of administratieve organisatie.

We voeren ook thematische en specifieke controles uit. Bij de thematische controles onderzoeken alle inspecteurs in de entiteiten van hun controlesector hetzelfde thema. En een specifieke controle kan er in een bepaald ziekenfonds bijvoorbeeld komen naar aanleiding van een klacht door een derde tegen het ziekenfonds.

Als inspecteur voer je deze controles zelfstandig uit en schrijf je je bevindingen neer in een controlerapport. Die rapporten zijn de basis om de goede werking van de entiteiten te evalueren, maar ook voor eventuele betekeningen aan de mutualistische entiteiten over de manier waarop ze de zaken in de toekomst beter zouden aanpakken.

Naast controleur ben ik dus ook een raadgever voor de entiteiten in mijn sector. Omdat je vaak in dezelfde entiteiten ter plaatse gaat, kun je ook een professionele vertrouwensrelatie opbouwen met de verantwoordelijken. Er blijft wel een rotatiesysteem bestaan voor de inspecteurs: mijn huidige sector blijft dus niet heel mijn loopbaan lang dezelfde.

Zo blijft mijn job afwisselend. En ook de nieuwe werkomgevingen zorgen telkens voor nieuwe uitdagingen. Tijdens de controles ter plaatse staat een collega-controleur me soms bij. Die collega superviseer ik dan. Ook begeleid ik af en toe de inspecteurs die stage lopen om hen te laten kennismaken met de werkwijze tijdens de controles ter plaatse.

Als ik op de Controledienst zelf ben, controleer ik ook de entiteiten van mijn controlesector, maar dan vooral door de jaarverslagen, samenwerkingsakkoorden en revisorale verslagen te analyseren.

Mijn parcours: Ik ben afgestudeerd als master handelswetenschappen in 2004. In september van datzelfde jaar ben in onmiddellijk aan de slag gegaan in het accountantskantoor waar ik ervoor al 2 jaar vakantiewerk had gedaan. Daar heb ik 2 jaar gewerkt als dossierbeheerder. Ik was er onder andere verantwoordelijk voor de btw-administratie, de aangiftes personen- en vennootschapsbelasting en ik werkte mee aan financiƫle plannen en haalbaarheidsstudies bij het opstarten van vennootschappen. Ik heb daar ontslag genomen om in april 2006 in dienst te treden bij de Controledienst. Mijn eerste werkervaring heeft me heel wat nuttige boekhoudkundige achtergrond bezorgd voor mijn huidige job.

De voordelen van mijn job:

  • Je leert zelfstandig werken
  • Je kunt deelnemen aan opleidingen over recente ontwikkelingen in de boekhoudings- en verzekeringssector
  • Je werkt met een glijdende werktijdregeling
  • Fijn is ook dat je een laptop ter beschikking krijgt met de meest recente software
  • De Controledienst is in vergelijking met andere federale diensten een kleine instelling. Daardoor is er veel collegialiteit tussen de werknemers. En dat bevordert de werksfeer.

De selectieprocedure: Ik heb in het laatste jaar van mijn master deelgenomen aan een algemeen examen voor econoom. Nadat ik hiervoor geslaagd was, kreeg ik geregeld uitnodigingen voor bijkomende mondelinge proeven bij verschillende instellingen. Tijdens mijn interview bij de Controledienst werden heel wat boekhoudkundige vragen gesteld waarop ik vrij goed kon antwoorden dankzij alle praktijkervaring die ik had opgedaan in mijn vorige job.

Waar ben ik trots op: ik ben heel trots op mijn stagewerk. Toen ik in dienst trad, werd de dienst kleine risico's voor zelfstandigen afgeschaft. Daardoor moesten het boekhoudplan en de schema's van de jaarrekening voor de aanvullende verzekering van de ziekenfondsen volledig aangepast worden. Mijn stagewerk bestond uit het ontwerpen van die aanpassingen. Het resultaat daarvan is ook nu nog de basis voor het huidige boekhoudplan en de huidige schema's van de jaarrekening.

Werken voor de juridische dienst is vrij gevarieerd: technische nota's opstellen voor de verschillende beheers- en adviesorganen van de Controledienst, informatie geven aan ziekenfondsen, burgers of andere derden, klachten behandelen, meewerken aan het opstellen van wetteksten en regelgevingen enz.

Het referentiekader is de wet van 6 augustus 1990, maar door recente evoluties in het wetgevende en regelgevende kader is het intussen van groot belang om ook de sector van de verzekeringsondernemingen te kennen en beheersen. Dat heeft voor mij de inhoud van het juridische werk erg verrijkt.

Mijn parcours: Met mijn master in de rechten op zak heb ik eerst twee jaar als administratief bediende gewerkt vooraleer de Controledienst me heeft aangeworven voor mijn huidige functie als jurist.

De voordelen van mijn job: De Controledienst biedt alle voordelen die verbonden zijn aan werken voor de overheid. Persoonlijk is werken voor het openbare nut en de mogelijkheid om wetteksten of regelgeving mee op te stellen doorslaggevend. Ik heb voor mijn job ook een cursus Nederlands en een opleiding wetgevingstechniek mogen volgen. En ook al richten de door ons uitgevoerde controles zich eerder op de administratieve en boekhoudkundige werking van de ziekenfondsen, toch zijn de acties en missies van de Controledienst altijd ten voordele van de hele bevolking.

De selectieprocedure: Een schriftelijke test diende als algemene selectieproef voor juristen voor de federale overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut. Een deel van de vragen was juridisch, een ander deel helemaal niet. Er namen honderden mensen deel aan dat examen. Daarna werd er voor elke vacature bij een bepaalde instelling een specifiek examen met eerst een schriftelijk en vervolgens een mondeling deel georganiseerd. Toen ik bij de Controledienst ben gestart, heb ik eerst een stage van een jaar doorlopen en aan het einde daarvan een scriptie ingediend. Maar dat laatste hoeft tegenwoordig niet meer. Daarna ben ik benoemd als statutair ambtenaar.

Ik ga op controlebezoek op de zetels van de ziekenfondsen van mijn sector. Daar voer ik diverse taken uit, zoals boekhoudkundige en financiƫle controles. Of ik onderzoek er klachten die werden ingediend. Na elk bezoek stel ik een controleverslag op en bezorg ik feedback aan de entiteit. Zo weten de mensen daar wat mijn vaststellingen waren en indien nodig hoe ze de vastgestelde tekortkomingen kunnen wegwerken of verbeteren. Soms leiden mijn vaststellingen tot de uitspraak van een sanctie door de Raad, het beheersorgaan van de Controledienst.

Mijn parcours: Na een master in de bedrijfskunde aan de Universiteit van Luik heb ik voor verschillende bedrijven in Luik en Gent gewerkt, vooral binnen de boekhouding. Daarna ben ik bij de Controledienst aan de slag gegaan.

De voordelen van mijn job: Naast de werkzekerheid die eigen is aan de overheid, is werken bij de Controledienst als financieel inspecteur een job waarbij ik op het terrein kan werken en een brede waaier aan taken kan uitvoeren. Zo heb ik regelmatig contact met de instellingen die actief zijn binnen mijn sector. Daarnaast draag ik bij tot de correcte toepassing van de algemene boekhoudkundige principes en zo zorg ik er dus mee voor dat de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen worden nageleefd. Ik ben ook een van de contactpersonen bij de Controledienst wanneer een entiteit advies nodig heeft. Kortom, dankzij mijn job op de Controledienst heb ik mijn ervaring en kennis uit mijn studies verder kunnen ontplooien.