De CDZ wil:

  • een referentiecoördinator van de verschillende controleactoren van de sector zijn om een geïntegreerde, verantwoordelijke en geloofwaardige supervisie te vestigen;

  • een werkgever zijn die zijn talenten mobiliseert en ontwikkelt om zich te profileren als performante en moderne organisatie ten dienste van haar klanten.

Een woordje uitleg over onze visie:

> Coördinator

We hebben dit aspect sterk naar voren gebracht omdat de CDZ zich meer als fundamenteel coördinatiepunt tussen de verschillende controleactoren van de sector wil profileren, zonder afbreuk te doen aan de rol en de bevoegdheden van de andere controleactoren.

> Supervisie

De CDZ blijft uiteraard en vooral een controleorgaan. We willen deze rol behouden in een perspectief van begeleiding en advies.

> Geïntegreerd

Dit aspect staat in direct verband met de meer uitgesproken rol van coördinator die de CDZ wil vervullen. Integratie betekent dat de handeling van alle actoren op elkaar aansluiten en optimaal zijn om een maximale efficiëntie te behalen.

> Verantwoordelijk

Het spreekt vanzelf dat de CDZ zijn taken volledig vervult. Overigens willen we ook onze proactiviteit bewaren door op de problemen vooruit te lopen.

> Geloofwaardig

We denken dat onze geloofwaardigheid zal worden gewaarborgd door de naleving van de waarden waarin we geloven en in het bijzonder de onpartijdigheid en de klantgerichtheid. Overigens zal dit eveneens bereikt worden door middel van de betrouwbaarheid van onze actie en door ons vermogen om de verantwoordelijkheid van al onze beslissingen op ons te nemen.

> Mobiliseert zijn talenten

De human resources van de CDZ maken een van zijn sterktes uit. We willen hen blijven mobiliseren en motiveren door hen verantwoordelijk te maken en door een aantrekkelijke werkomgeving te creëren.

> Ontwikkelt zijn talenten

Opdat de human resources van de CDZ een sterkte zouden blijven, willen we de continue ontwikkeling van hun deskundigheid aanmoedigen.

> Performante organisatie

We wensen dat de CDZ doeltreffend en efficiënt is in zijn dagelijkse werking. We denken bovendien dat het prestatievermogen het gevolg is van onze investering in onze talenten.

> Modern

We willen de nodige projecten blijven uitvoeren opdat de CDZ als een moderne werkgever gezien wordt door zijn personeelsleden maar ook door de potentiële kandidaten.

> Ten dienste van zijn klanten

Het is altijd gevoelig om het woord 'klanten’ te gebruiken voor een openbare dienst. We hebben gekozen om dat woord in onze visie op te nemen omdat een openbare dienst een ‘dienst’ is die bestaat door zijn klanten en de diensten die hij hen aanbiedt.