De CDZ wil een verantwoordelijke en geloofwaardige toezichthouder zijn, een performante organisatie in dienst van onze klanten en een werkgever die zijn talenten mobiliseert en ontwikkelt.

Een woordje uitleg over onze visie:

 

> Toezicht houden

De Controledienst is natuurlijk vooral een controleorgaan. We willen deze rol in de huidige context plaatsen en verrijken met begeleiding en advies.

> Verantwoordelijk zijn

Het spreekt voor zich dat de Controledienst zijn taken volledig vervult. We willen ook proactiever zijn door op problemen vooruit te lopen.

> Geloofwaardig zijn

We garanderen onze geloofwaardigheid door de waarden waarin we geloven in acht te nemen. En daarbij denken we vooral aan onpartijdigheid en dialoog.

We bereiken onze geloofwaardigheid ook dankzij onze betrouwbaarheid en door de verantwoordelijkheid van onze beslissingen op ons te nemen.

> Een performante organisatie bieden

We streven naar een doeltreffende dagelijkse werking van de Controledienst.

> In dienst van onze klanten staan

Het is altijd gevoelig om het woord 'klanten' te gebruiken voor een openbare dienst. We kiezen toch voor dat woord omdat een openbare dienst een dienst is die bestaat dankzij zijn klanten en de diensten die hij ze aanbiedt.

> Onze talenten mobiliseren

De menselijke middelen zijn een van de sterktes van de Controledienst. We mobiliseren en motiveren onze personeelsleden door ze verantwoordelijkheid te geven en een aantrekkelijke werkomgeving te creëren.

> Onze talenten ontwikkelen

Om onze menselijke middelen zo sterk mogelijk te houden, moedigen we de ontwikkeling van hun deskundigheid aan.