In de documenten aan de linkerkant kunt u de synthetische versie van het strategisch plan 2015-2018 van de CDZ vinden zoals het werd geactualiseerd in 2017 om rekening te houden met de missies die aan de CDZ werden toevertrouwd in het kader van het toekomstpact tussen de minister van Sociale Zaken, de verzekeringsinstellingen, het RIZIV en de CDZ.
 

                                                  plan stratégique