De CDZ ziet erop toe dat de mutualistische entiteiten en de sector in zijn geheel de boekhoudkundige, administratieve en financiële regels naleven, dat ze de overheidsgelden en ledenbijdragen goed aanwenden en dat ze hun leden een kwalitatief hoogstaande dienstverlening bieden.

De Controledienst vervult zijn missie aan de hand van deze activiteiten:

  • De mutualistische entiteiten en de revisoren erkennen, en voor de VMOB's hun compliance officers, verzekeringstussenpersonen en opleidingsactiviteiten erkennen.
  • De statutaire wijzigingen en de beslissingen rond de bijdragen en de aanwending ervan goedkeuren vooraleer de ziekenfondsen, landsbonden en maatschappijen van onderlinge bijstand ze in de praktijk brengen.
  • De statutaire wijzigingen en de verzekeringspremies van de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand (VMOB's) voor- en achteraf controleren.
  • De financiële, boekhoudkundige, administratieve en juridische werking van de mutualistische entiteiten en de verzekeringstussenpersonen controleren.
  • De beheersprestaties van de verzekeringsinstellingen evalueren in het kader van de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen voor het variabele gedeelte van hun administratiekosten.
  • De klachten en vragen van leden, gecontroleerde entiteiten, andere overheidsdiensten en derden behandelen.
  • De minister en de Raad adviseren over aanpassingen aan de regelgeving.