1. KBO-nummers ziekenfondsen, landsbonden en MOB's

  Downloaden
 2. Het overmaken aan de Controledienst van documenten inzake de interne audit en interne controle van de verzekeringsinstellingen (2020-02)

  Downloaden
 3. Dienst voorhuwelijkssparen - wijziging van de technische rentevoet (2020-01)

  Downloaden
 4. Lijst van erkende revisoren

  Downloaden
 5. Classificatie omzendbrieven

  Downloaden
 6. Herinnering aan diverse aspecten inzake fusies in het vooruitzicht van fusies in het kader van de consolidatie van de sector (mededeling 2019/01)

  Downloaden
 7. Aanvullende verzekering - rekeningenstelsel, schema's van de jaarrekening en in MutWeb geïntegreerde automatische controles (2019-05)

  Downloaden
 8. Validiteitscontroles technische geneeskundige verstrekkingen

  Downloaden
 9. Balans en resultatenrekeningen verplichte verzekering

  Downloaden
 10. Domeinen en indicatoren 2020

  Downloaden