1. Lijst van erkende revisoren

  Downloaden
 2. Classificatie omzendbrieven

  Downloaden
 3. Uitvoering van artikel 75, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5, van de wet van 6 augustus 1990 – definitie van het begrip ‘belangrijke wijzigingen in de werking of de organisatie van de mut

  Downloaden
 4. Statutaire wijzigingen van de andere entiteiten dan de VMOB's. Enkele herinneringen en raadgevingen (22/C/01/D2)

  Downloaden
 5. De mededeling aan de Controledienst of het ter beschikking houden voor de Controledienst van documenten of uittreksels van documenten over de werking van de organen van de mutualistische entiteiten en het verloop van de vergaderingen ervan (22/01/D2)

  Downloaden
 6. Balans en resultatenrekeningen federale verplichte verzekering

  Downloaden
 7. Lijst van mutualistische entiteiten

  Downloaden
 8. Toekenning van tussenkomsten - Toepassing van de statuten ten aanzien van personen die slachtoffer zijn van de overstromingen van juli 2021 - Verlangen van de entiteiten om de leden niet te benadelen (mededeling 21/CA/02/D2)

  Downloaden
 9. Ledentallen aanvullende verzekering

  Downloaden
 10. Balans en resultatenrekening aanvullende verzekering

  Downloaden