1. Classificatie omzendbrieven

  Downloaden
 2. Houden van de raad van bestuur - vergadering per schriftelijke raadpleging of videoconferentie (mededeling 2020/01)

  Downloaden
 3. Ledentallen aanvullende verzekering

  Downloaden
 4. Balans en resultatenrekening aanvullende verzekering

  Downloaden
 5. KBO-nummers ziekenfondsen, landsbonden en MOB's

  Downloaden
 6. Het overmaken aan de Controledienst van documenten inzake de interne audit en interne controle van de verzekeringsinstellingen (2020-02)

  Downloaden
 7. Dienst voorhuwelijkssparen - wijziging van de technische rentevoet (2020-01)

  Downloaden
 8. Lijst van erkende revisoren

  Downloaden
 9. Herinnering aan diverse aspecten inzake fusies in het vooruitzicht van fusies in het kader van de consolidatie van de sector (mededeling 2019/01)

  Downloaden