1. Balans en resultatenrekeningen verplichte verzekering

  Downloaden
 2. Ledentallen aanvullende verzekering

  Downloaden
 3. Uitoefening van de bevoegdheden overgedragen aan de regio’s in het kader van de zesde staatshervorming - boekhoudkundige en financiële instructies

  Downloaden
 4. Classificatie omzendbrieven

  Downloaden
 5. Lijst van mutualistische entiteiten

  Downloaden
 6. Balans en resultatenrekening aanvullende verzekering

  Downloaden
 7. Omschrijving van de notie 'nieuw voordeel' in de zin van artikel 4bis van de wet van 6 augustus 1990

  Downloaden
 8. Principes die van toepassing zijn op de onterecht betaalde bedragen in de aanvullende verzekering

  Downloaden