1. Schema's van typeverslagen op te stellen in toepassing van artikel 57 van de wet van 6 augustus 1990

  Downloaden
 2. Classificatie omzendbrieven

  Downloaden
 3. Rekeningenstelsel en schema's van jaarrekening voor de federale verplichte verzekering

  Downloaden
 4. Verslag op te stellen door de revisoren omtrent het systeem van interne controle en interne audit

  Downloaden
 5. Lijst van mutualistische entiteiten

  Downloaden
 6. Verzekeringsdistributie - verklaring op erewoord betreffende de bijscholingsverplichting

  Downloaden
 7. Balans en resultatenrekeningen federale verplichte verzekering

  Downloaden
 8. Ledentallen aanvullende verzekering

  Downloaden
 9. Balans en resultatenrekening aanvullende verzekering

  Downloaden