1. Balans en resultatenrekeningen verplichte verzekering

  Downloaden
 2. Balans en resultatenrekening aanvullende verzekering

  Downloaden
 3. Omschrijving van de notie 'nieuw voordeel' in de zin van artikel 4bis van de wet van 6 augustus 1990

  Downloaden
 4. Principes die van toepassing zijn op de onterecht betaalde bedragen in de aanvullende verzekering

  Downloaden
 5. Lijst van mutualistische entiteiten

  Downloaden
 6. Lijst van erkende revisoren

  Downloaden
 7. Door de revisoren op te stellen verslag in het kader van de testfase van de beoordeling van de kwaliteit van de interne controle en interne audit op basis van het COSO-ERM-model (2018-03)

  Downloaden
 8. Door de revisoren op te stellen verslag in het kader van de testfase van de beoordeling van de kwaliteit van de interne controle en interne audit op basis van het COSO-ERM-model

  Downloaden
 9. Validiteitscontroles inzake implantaten

  Downloaden