1. Geglobaliseerde cijfers VMOB's

  Downloaden
 2. Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 - Toepassing op de mutualistische sector (mededeling 20/03/D2)

  Downloaden
 3. Covid-19 - nieuwe mee te delen rapporteringen - uitstel van de deadlines voor de indiening van bepaalde kwantitatieve en kwalitatieve rapporteringen die in 2020 moeten worden overgemaakt (2020/03)

  Downloaden
 4. Toekenning van tussenkomsten - Toepassing van de statuten in deze periode van de gezondheidscrisis en de uitzonderlijke maatregelen die in dat kader werden genomen - Verlangen van de entiteiten om de leden niet te benadelen (mededeling 20/02/D2)

  Downloaden
 5. Houden van de raad van bestuur - vergadering per schriftelijke raadpleging of videoconferentie (mededeling 20/01/D2)

  Downloaden
 6. Template medische index 2020

  Downloaden
 7. Statistieken voor de vaststelling van de medische index (2020/02)

  Downloaden
 8. Template bijkomende informatie

  Downloaden
 9. Lijst van compliance officers

  Downloaden
 10. Doelstellingen, belangrijkste functies en activiteiten van het toezicht

  Downloaden