1. Noties “significante” en “minder significante” verzekeringsondernemingen – kwalificatie van VMOB’s als minder significante verzekeringsondernemingen – toepassing van het evenredigheidsbeginsel (2019/01)

  Downloaden
 2. Aanbevelingen voor de naleving van de MiFID-regelgeving na de controle door de Controledienst op de naleving van bepaalde aspecten van deze regelgeving door de VMOB’s en hun verzekeringstussenpersonen

  Downloaden
 3. Kwantitatieve rapportering vanaf 2018 - bijwerking (2018/03)

  Downloaden
 4. Publicatieverplichting van de door de VMOB´s gehanteerde segmentatiecriteria (2017/06)

  Downloaden
 5. Berekening lineaire MCR (2017/04)

  Downloaden
 6. Wijze waarop van de bij Solvency-II-richtlijn geboden keuzemogelijkheden is gebruikgemaakt

  Downloaden
 7. Bijscholingsverplichting in hoofde van compliance officers en compliance medewerkers (2017/01)

  Downloaden
 8. Statistische rapportering ten behoeve van de ECB (2016/06)

  Downloaden
 9. Prudentieel toezichtsproces

  Downloaden
 10. Compliance officers - verplichting tot bijscholing - standpunten van de Raad (2016/01)

  Downloaden