Fit & Proper: Formulieren van de NBB over de standaarden van deskundigheid en professionele betrouwbaarheid voor de leden van het directiecomité, bestuurders, verantwoordelijken van onafhankelijke controlefuncties en effectieve leiders.

De compliance officers vinden de formulieren die hen aanbelangen op de website van de FSMA.

Verzekeringsdistributie - verklaring op erewoord betreffende de bijscholingsverplichting van PCP, VVD, effectieve leiders met een de facto verantwoordelijkheid over de activiteit van verzekeringsdistributie en van verzekeringstussenpersonen-natuurlijke personen.