Pile of documents

Er is een mededeling uitgevaardigd die van toepassing is op de VMOB's:

- Mededeling 24/A/01/D1 aan de revisoren met een mandaat van commissaris in een VMOB - EMIR-verordening