employees looking at screen

Er zijn een nieuwe omzendbrief en nieuwe mededelingen beschikbaar op de website:

- Omzendbrief 23/13/D1 betreffende de uitvoering van artikel 43, §§ 4 en 5, van de wet van 6 augustus 1990

- Mededeling 23/A/03/D2 betreffende de aanduidingen van personen in contact met het publiek, verantwoordelijken voor de distributie en effectieve leiders met een de facto verantwoordelijkheid over de activiteit van verzekeringsdistributie binnen verzekeringstussenpersonen (Verzekeringsdistributie)

- Mededeling 23/C/01/D2 betreffende de verslaggeving over de samenwerking met derden