1. Statutaire wijzigingen van de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand – procedures en aanbevelingen (2019/05)

  Downloaden
 2. Lijst van erkende verzekeringstussenpersonen

  Downloaden
 3. Kwalitatieve documenten die de VMOB's en de revisoren in 2019 moeten indienen (2019/02)

  Downloaden
 4. Lijst van compliance officers

  Downloaden
 5. Ledentallen aanvullende verzekering

  Downloaden
 6. Balans en resultatenrekeningen verplichte verzekering

  Downloaden
 7. Noties “significante” en “minder significante” verzekeringsondernemingen – kwalificatie van VMOB’s als minder significante verzekeringsondernemingen – toepassing van het evenredigheidsbeginsel (2019/01)

  Downloaden
 8. Uitoefening van de bevoegdheden overgedragen aan de regio’s in het kader van de zesde staatshervorming - boekhoudkundige en financiële instructies

  Downloaden
 9. Classificatie omzendbrieven

  Downloaden
 10. Geaggregeerde statistische gegevens - template A

  Downloaden