1. Rekeningenstelsel en schema's van jaarrekening voor de RMOB's (20/03/D1)

  Downloaden
 2. Bevoegdheden overgedragen aan de regio's in het kader van de zesde staatshervorming – schema van typeverslag op te stellen in toepassing van artikel 57 van de wet van 6 augustus 1990 (20/04/D1)

  Downloaden
 3. Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 - Toepassing op de mutualistische sector (mededeling 20/03/D2)

  Downloaden
 4. Covid-19 - nieuwe mee te delen rapporteringen - uitstel van de deadlines voor de indiening van bepaalde kwantitatieve en kwalitatieve rapporteringen die in 2020 moeten worden overgemaakt (2020/03)

  Downloaden
 5. Toekenning van tussenkomsten - Toepassing van de statuten in deze periode van de gezondheidscrisis en de uitzonderlijke maatregelen die in dat kader werden genomen - Verlangen van de entiteiten om de leden niet te benadelen (mededeling 20/02/D2)

  Downloaden
 6. Houden van de raad van bestuur - vergadering per schriftelijke raadpleging of videoconferentie (mededeling 20/01/D2)

  Downloaden
 7. Template medische index 2020

  Downloaden
 8. Statistieken voor de vaststelling van de medische index (2020/02)

  Downloaden
 9. Ledentallen aanvullende verzekering

  Downloaden