1. Criteria inzake een kwaliteitsvolle interne controle en interne audit (10/11/D1)

  Downloaden
 2. Aanvullende verzekering – Verbod van toekenning door de mutualistische entiteiten van een financiële tussenkomst voor de leden die menselijk lichaamsmateriaal, met inbegrip van gameten en embryo's geven (10/10/D2)

  Downloaden
 3. Boekhoudkundige verwerking van de administratiekosten die gemeenschappelijk zijn voor de verplichte en de aanvullende verzekering - toewijzing van het resultaat administratiekosten inzake de verplichte verzekering aan het administratief centrum (10/08/D1)

  Downloaden
 4. Tussenkomsten van de mutualistische entiteiten in de kostprijs van de aansluiting bij een sportclub (10/06/D2)

  Downloaden
 5. Dienst voorhuwelijkssparen - Actuariële berekeningsmethode van de technische voorzieningen (09/22/D1)

  Downloaden
 6. Inventaris van de rekeningen in de verplichte verzekering en de aanvullende verzekering (09/19/D1)

  Downloaden
 7. Financiële opbrengsten en kosten in de verplichte verzekering – inboeking en vermelding op de documenten T (09/18/D1)

  Downloaden
 8. Boekingsprocedures en richtlijnen in het kader van de financiële verantwoordelijkheid voor de sector geneeskundige verzorging van de verplichte verzekering (09/17/D1)

  Downloaden
 9. Verslag op te stellen door de revisoren in het kader van de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten – Criterium 6 (09/15/D1)

  Downloaden
 10. Verslag op te stellen door de revisoren in het kader van de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten – Criterium 5 (09/14/D1)

  Downloaden