1. Boekingsprocedures en richtlijnen in het kader van de financiële verantwoordelijkheid voor de sector geneeskundige verzorging van de verplichte verzekering (09/17/D1)

  Downloaden
 2. Verslag op te stellen door de revisoren in het kader van de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten – Criterium 6 (09/15/D1)

  Downloaden
 3. Verslag op te stellen door de revisoren in het kader van de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten – Criterium 5 (09/14/D1)

  Downloaden
 4. De inboeking van financiële stromen tussen mutualistische entiteiten en derden (09/12/D1)

  Downloaden
 5. Boekingsprocedure van de facturatiegegevens inzake derdebetalersregeling in de verplichte verzekering (09/07/D1)

  Downloaden
 6. Nieuwe tarifering voor sommige inbreuken bedoeld door artikel 60, eerste lid, 2°, van de wet van 6 augustus 1990 (09/04/AD)

  Downloaden
 7. Bijzondere richtlijnen inzake de voorzieningen voor brugpensioen en vakantiegeld (08/14/D1)

  Downloaden
 8. Diensten "hospitalisatie" en "verzorging in het buitenland" – uitsluiting van tussenkomsten ingevolge het beoefenen van een gevaarlijke sport (08/13/D2)

  Downloaden
 9. Samenwerkingsakkoord formulier A

  Downloaden
 10. Samenwerkingsakkoord formulier B

  Downloaden