In het document aan de linkerkant vindt u de volgende cijfers, geglobaliseerd voor alle verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand voor boekjaren 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020:

  • de balans
  • de resultatenrekening
  • diverse statistieken