In het document aan de linkerkant vindt u de volgende cijfers, geglobaliseerd voor alle verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand voor boekjaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019:

  • de balans
  • de resultatenrekening
  • diverse statistieken