In het document aan de linkerkant vindt u de volgende cijfers, geglobaliseerd voor alle verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand voor boekjaren 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018:

  • de balans
  • de resultatenrekening
  • diverse statistieken