Hier vindt u de modelformulieren waarnaar onze omzendbrieven of briefwisseling verwijzen.

Validiteitscontroles ingesteld in het kader van de verstrekkingen voor toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden  
Jaarrekening van de RMOB's: voorblad / schema's  
Aanvraag tot goedkeuring van statuten of statutaire wijzigingen – samenstelling van het dossier dat dient overgemaakt aan de Controledienst - Formulieren A-C  
Aanvraag tot goedkeuring van statuten of statutaire wijzigingen – samenstelling van het dossier dat dient overgemaakt aan de Controledienst - Formulieren D-H  
Attesten betreffende diensten georganiseerd door middel van samenwerkingsakkoorden of betreffende bepaalde diensten die voldoen aan het koninklijk besluit van 12 mei 2011 tot uitvoering van het artikel 67, zesde lid, van de wet van 26 april 2010 (model 3)  
Attesten betreffende diensten georganiseerd door middel van samenwerkingsakkoorden (model 2)  
Attesten betreffende bepaalde diensten die voldoen aan het koninklijk besluit van 12 mei 2011 tot uitvoering van het artikel 67, zesde lid, van de wet van 26 april 2010 (model 1)  
Samenwerkingsakkoorden - Formulier A  
Samenwerkingsakkoorden - Formulier B  
Koninklijk besluit van 13 november 2002 tot uitvoering van artikel 29, § 4, van de wet van 6 augustus 1990 -  Toepassing - Invulformulier