De VMOB’s bezorgen de ontwerpen van statutaire wijzigingen en de beslissingen die een invloed kunnen hebben op de rechten en plichten van de leden aan de Controledienst. In tegenstelling tot de klassieke entiteiten vereisen de statutaire wijzigingen van de VMOB’s geen voorafgaande goedkeuring door de Controledienst.

Bij een a posteriori controle kan de Controledienst zich wel verzetten tegen de uitvoering van beslissingen of statutaire wijzigingen die indruisen tegen de regelgeving.

De Controledienst heeft aanbevelingen en een beschrijving van de procedures voor de ontwerpen van statutaire wijzigingen uitgebracht voor de VMOB’s. Het document met de verwachtingen van de Controledienst en het model van de tabel die voor de indexeringen gebruikt moet worden, zijn beschikbaar in de linkerkolom.