De regelgeving rond de VMOB’s staat op de websites van de FSMA en de NBB.

Alleen de Nationale Bank van België en de FSMA hebben voor de verzekeringen een wet- en regelgevende bevoegdheid. Als aanvulling daarop verduidelijkt de CDZ via mededelingen de praktische toepassing van de wet- en regelgeving over verzekeringen voor de VMOB's.

Hieronder vindt u een overzicht van alle geldende mededelingen van de CDZ. De recentste worden telkens bovenaan toegevoegd. U kan ook gebruikmaken van de rubriek 'documenten' hierboven, waarin u een opzoeking kan doen per categorie en met een sleutelwoord.

23/01/2024 24/A/02/D1 Kwalitatieve documenten die de VMOB’s en de revisoren in 2024 moeten indienen
12/01/2024 24/A/01/D1 Mededeling aan de revisoren met een mandaat van commissaris in een VMOB - EMIR-verordening
22/12/2023 23/C/01/D2 De verslaggeving over de samenwerking met derden - begrip samenwerking
21/12/2023 Omzendbrief 23/13/D1 Uitvoering van artikel 43, §§ 4 en 5, van de wet van 6 augustus 1990
15/12/2023 23/A/03/D2 Verzekeringsdistributie - aanduidingen van personen in contact met het publiek, verantwoordelijken voor de distributie en effectieve leiders met een de facto verantwoordelijkheid over de activiteit van verzekeringsdistributie binnen verzekeringstussenpersonen
13/10/2023 23/A/02/D2 Uitbesteding van activiteiten, diensten of bedrijfsprocessen die eigen zijn aan de verzekeringsonderneming en worden uitgevoerd op terugkerende of continue basis
12/12/2022 22/A/04/D1 Verzekeringsdistributie - verklaring op erewoord betreffende de bijscholingsverplichting
20/10/2022 22/A/03/D2 Uitoefening van externe functies - noodzaak tot aanpassing door de VMOB's van hun interne regels aan het nieuwe reglement van de NBB
20/12/2021 21/CA/02/D2 Toekenning van tussenkomsten - Toepassing van de statuten ten aanzien van personen die slachtoffer zijn van de overstromingen van juli 2021 - Verlangen van de entiteiten om de leden niet te benadelen
26/03/2021 2021/A/02 Bijscholingen voor PCP, VVD en effectieve leiders met een de facto verantwoordelijkheid over de activiteit van verzekeringsdistributie – voorlopige informatie
09/03/2021 21/CA/01/D2 Periode van gezondheidscrisis - Zitting van de bestuursorganen van de mutualistische entiteiten via schriftelijke raadpleging of videoconferentie
30/03/2020 20/02/D2 Toekenning van tussenkomsten - Toepassing van de statuten in deze periode van de gezondheidscrisis en de uitzonderlijke maatregelen die in dat kader werden genomen - Verlangen van de entiteiten om de leden niet te benadelen
26/03/2020 20/01/D2 Houden van de raad van bestuur - vergadering per schriftelijke raadpleging of videoconferentie
30/04/2019 2019/06 Kwantitatieve rapportering vanaf 2019 - rapport GOVERNANCE
06/03/2019 2019/05

Statutaire wijzigingen van de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand – procedures en aanbevelingen

Template indexeringen

20/03/2019 2019/04 Kwantitatieve rapportering vanaf 2019 – bijwerking
04/02/2019 2019/01 Noties “significante” en “minder significante” verzekeringsondernemingen – kwalificatie van VMOB’s als minder significante verzekeringsondernemingen – toepassing van het evenredigheidsbeginsel
25/10/2018 2018/04 Aanbevelingen voor de naleving van de MiFID-regelgeving na de controle door de Controledienst op de naleving van bepaalde aspecten van deze regelgeving door de VMOB’s en hun verzekeringstussenpersonen
22/06/2017 2017/06 Publicatieverplichting van de door de VMOB´s gehanteerde segmentatiecriteria
02/05/2017 2017/04 Berekening lineaire MCR
14/02/2017 2017/01 Bijscholingsverplichting in hoofde van compliance officers en compliance medewerkers
20/05/2016 2016/06 Statistische rapportering ten behoeve van de ECB
18/01/2016 2016/01 Compliance officers - verplichting tot bijscholing - standpunten van de Raad
22/12/2015   Aanduidingen VVD
01/07/2015   Beslissingen aanstelling of hernieuwing mandaat commissaris
05/06/2015   Transversaal KB
29/05/2015   Solvency II begeleidingsgroep - Solvency II implementatie - vragen/antwoorden
28/05/2015   Externe functies - verplichting tot openbaarmaking en mededeling aan CDZ
01/04/2015   Verplichting tot bijscholing en accreditatie van opleidingsverstrekkers
06/01/2015   Bijhouden van een doorlopende inventaris van de dekkingswaarden
13/05/2013   CSSR/Onegate – Verduidelijkingen bij de jaarlijkse statistiek "Non_Life_Normal"
16/04/2013   CSSR/Onegate – Praktische richtlijnen betreffende de inbreng van gegevens