De regelgeving rond de VMOB’s staat op de websites van de FSMA en de NBB.

Alleen de Nationale Bank van België en de FSMA hebben voor de verzekeringen een wet- en regelgevende bevoegdheid. Als aanvulling daarop verduidelijkt de CDZ via mededelingen de praktische toepassing van de wet- en regelgeving over verzekeringen voor de VMOB's.

Hieronder vindt u een overzicht van alle geldende mededelingen van de CDZ. De recentste worden telkens bovenaan toegevoegd. U kan ook gebruikmaken van de rubriek 'documenten' hierboven, waarin u een opzoeking kan doen per categorie en met een sleutelwoord.

Datum Nr. Onderwerp
30/04/2019 2019/06 Kwantitatieve rapportering vanaf 2019 - rapport GOVERNANCE
06/03/2019 2019/05

Statutaire wijzigingen van de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand – procedures en aanbevelingen

Template indexeringen

20/03/2019 2019/04 Kwantitatieve rapportering vanaf 2019 – bijwerking
18/03/2019 2019/03

Statistieken voor de vaststelling van de medische index

Template medische index 2019

Template bijkomende informatie

01/03/2019 2019/02

Kwalitatieve documenten die de VMOB's en de revisoren in 2019 moeten indienen

04/02/2019 2019/01 Noties “significante” en “minder significante” verzekeringsondernemingen – kwalificatie van VMOB’s als minder significante verzekeringsondernemingen – toepassing van het evenredigheidsbeginsel
17/12/2018 2018/05 Omzetting van de IDD-richtlijn in de Belgische wetgeving – wegvallen van de verplichting voor VMOB’s tot deugdelijke verslaggeving aan de cliënten
25/10/2018 2018/04 Aanbevelingen voor de naleving van de MiFID-regelgeving na de controle door de Controledienst op de naleving van bepaalde aspecten van deze regelgeving door de VMOB’s en hun verzekeringstussenpersonen
22/06/2017 2017/06 Publicatieverplichting van de door de VMOB´s gehanteerde segmentatiecriteria
02/05/2017 2017/04 Berekening lineaire MCR
23/03/2017 2017/03 Bijscholingen bestemd voor mutualistische verzekeringstussenpersonen en VVD
14/02/2017 2017/01 Bijscholingsverplichting in hoofde van compliance officers en compliance medewerkers
20/05/2016 2016/06 Statistische rapportering ten behoeve van de ECB
18/01/2016 2016/01 Compliance officers - verplichting tot bijscholing - standpunten van de Raad
22/12/2015   Aanduidingen VVD
02/10/2015   Aanstelling VVD/PCP
01/07/2015   Beslissingen aanstelling of hernieuwing mandaat commissaris
05/06/2015   Transversaal KB
29/05/2015   Solvency II begeleidingsgroep - Solvency II implementatie - vragen/antwoorden
28/05/2015   Externe functies - verplichting tot openbaarmaking en mededeling aan CDZ
01/04/2015   Verplichting tot bijscholing en accreditatie van opleidingsverstrekkers
06/01/2015   Bijhouden van een doorlopende inventaris van de dekkingswaarden
13/05/2013   CSSR/Onegate – Verduidelijkingen bij de jaarlijkse statistiek "Non_Life_Normal"
16/04/2013   CSSR/Onegate – Praktische richtlijnen betreffende de inbreng van gegevens