De premies, de vrijstellingen en/of de prestaties van niet-beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten kunnen op de jaarlijkse premievervaldag aangepast worden, ofwel op grond van de consumptieprijsindex, ofwel op grond van specifieke indexcijfers de zogenaamde medische indexen.

De nieuwe medische indexen worden jaarlijks berekend. Ze worden gepubliceerd op de eerste werkdag van de maand juli en dit sinds 1 juli 2016 (basis: 2015 = 100). De medische indexen kunnen op de website van Statbel geraadpleegd worden.