De regelgeving rond de verzekeringstussenpersonen vindt u terug op de website van de FSMA.

Om een accreditatie als opleidingsverstrekker van bijscholing in verzekeringen aan te vragen, vult u een formulier van de FSMA in.

Hieronder vindt u een overzicht van alle geldende mededelingen van de CDZ. De recentste worden telkens bovenaan toegevoegd.

2023/A/03/D2 Verzekeringsdistributie - aanduidingen van personen in contact met het publiek, verantwoordelijken voor de distributie en effectieve leiders met een de facto verantwoordelijkheid over de activiteit van verzekeringsdistributie binnen verzekeringstussenpersonen
2021/A/02 Bijscholingen voor PCP, VVD en effectieve leiders met een de facto verantwoordelijkheid over de activiteit van verzekeringsdistributie – voorlopige informatie
2015-12-22 Nieuwe wettelijke voorwaarde voor aanduidingen van VVD – nieuwe regelgeving inzake niet behaalde opleidingspunten door VVD in het kader van de bijscholingsverplichting
2015-06-05 Mededeling aan de sector over het voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten ("transversaal KB") naar aanleiding van informatie vanuit de FSMA
2015-04-01 Wettelijke verplichting voor verzekeringstussenpersonen, verantwoordelijken voor de distributie (VVD) en personen in contact met het publiek (PCP) tot bijscholing - aanvragen ingediend bij de CDZ tot accreditatie als opleidingsverstrekkers in het kader van bijscholingen – standpunt van de Raad
2011-03-16 Inschrijving van verzekeringstussenpersonen - vragen gesteld door de sector