secteur

De ziekenfondsen zijn de hoekstenen van ons socialezekerheidssysteem:

  • Ze betalen de verstrekkingen geneeskundige verzorging van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering terug aan hun leden en betalen de arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen uit.
  • Ze bepalen mee het Belgische gezondheidsbeleid. Dat doen ze via hun vertegenwoordigers in de verschillende overlegorganen in het RIZIV.
  • Ze bieden hun leden bijkomende voordelen aan via de aanvullende verzekering of via verzekeringsovereenkomsten zoals hospitalisatieverzekeringen.