Statuten zijn instrumenten die de rechtsverhouding tussen de mutualistische entiteiten en hun leden regelen. Ze hebben tussen deze partijen kracht van wet.

In de statuten van uw ziekenfonds vindt u:

 • De georganiseerde diensten
 • De toegekende voordelen
 • De voorwaarden om de voordelen te kunnen genieten
 • Het bedrag van de te betalen bijdragen
 • De benaming en de plaats van de zetel van uw ziekenfonds
 • De doelstellingen van uw ziekenfonds
 • De landsbond waarbij uw ziekenfonds is aangesloten
 • De voorwaarden voor de leden om te kunnen stemmen bij de mutualistische verkiezingen
 • De voorwaarden en de procedure van toelating, ontslag en uitsluiting van de leden
 • De stemmingsprocedure voor de mutualistische verkiezingen
 • De aard van de eventuele aan de bestuurders toegekende vergoedingen zoals zitpenningen en verplaatsingskosten

Waar vindt u de statuten van uw ziekenfonds?

U vindt de statuten op de website van uw ziekenfonds terug. Om het webadres en de algemene contactgegevens van uw ziekenfonds te vinden, kunt u deze pagina van het RIZIV bezoeken.

Bij problemen kunt u altijd de Controledienst raadplegen:

          Johan De Mey
          
E-mail: jur@ocm-cdz.be
          
Tel.: 02/209.19.22