railcare_logo.png

Als statutair werknemer van de Belgische Spoorwegen bent u sowieso aangesloten bij de Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail (RailCare). RailCare vervult dezelfde rollen als een ziekenfonds, maar komt alleen tussen voor de prestaties van de verplichte verzekering.

Wil je als statutaire medewerker van de NMBS ook de aanvullende voordelen van een ziekenfonds genieten, kunt u zich alsnog bij een ziekenfonds naar keuze aansluiten. Meer info over de verplichte en de aanvullende verzekering.

Ook als u een hospitalisatieverzekering wilt afsluiten, kunt u bij een ziekenfonds terecht.