Bent u niet tevreden over uw ziekenfonds? image

U kunt zich eerst richten tot de klachtencoördinator van uw ziekenfonds of tot de ombudsman van de landsbond van uw ziekenfonds. Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u natuurlijk altijd een klacht indienen bij de Controledienst. Dat kan per brief, e-mail of fax.

          Gert Rom
          Controledienst voor de ziekenfondsen
          Sterrenkundelaan 1
          
1210 Brussel
          e-mail: jur@ocm-cdz.be
          fax: 02/209.19.60

U krijgt daarna van ons een ontvangstbevestiging. We proberen zo snel mogelijk uw klacht te behandelen en u een definitief antwoord toe te sturen.

U kunt onder andere in deze gevallen een klacht indienen bij de Controledienst:

  • Wanneer uw ziekenfonds weigert uw voordelen van de verplichte aanvullende verzekering toe te kennen.
  • Wanneer uw ziekenfonds bijdragen van de verplichte aanvullende verzekering vraagt die u meent niet verschuldigd te zijn.
  • Wanneer een ziekenfonds uw aansluiting weigert.
  • Wanneer een ziekenfonds volgens u bedrieglijke reclame voert.
  • Wanneer u een klacht heeft over de mutualistische verkiezingen van uw ziekenfonds.

 

Welke stappen kan de Controledienst zoal ondernemen?

Afhankelijk van de aard en de ernst van de inbreuk, kan de Controledienst de erkenning van een dienst intrekken, de stopzetting van de laakbare handelswijze vragen, eisen om de toestand binnen een bepaalde termijn te herstellen en/of een administratieve geldboete uitspreken.

De Controledienst is niet bevoegd om alle klachten over uw ziekenfonds te behandelen. Hieronder vindt u een overzicht van andere mogelijke klachten en de bevoegde instellingen.

Ik heb een klacht over:

Ik richt mij tot:

De individuele rechten en plichten in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Het RIZIV

Adres.png Tervurenlaan 211
    1150 Brussel

%40.jpgcommunication@riziv.fgov.be.

Hebt u uw klacht toch naar de Controledienst verstuurd? Dan wordt uw klacht naar het RIZIV doorgestuurd en wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

Mededinging

De Belgische Mededingingsautoriteit

Adres.png City Atrium, Vooruitgangsstraat 50
    1210 Brussel

%40.jpginfo@bma-abc.be

Bescherming van de privacy

De Gegevensbeschermingsautoriteit

Adres.png Drukpersstraat 35
    1000 Brussel

%40.jpgcontact@apd-gba.be

Verzekeringsovereenkomsten van VMOB's

De Ombudsman van de Verzekeringen

Adres.png Meeûssquare 35
    1000 Brussel

%40.jpginfo@ombudsman.as

 

Bij vragen over schadevergoedingen spreekt de bevoegde rechtbank zich uit. De Controledienst kan namelijk geen schadevergoedingen opleggen aan een ziekenfonds.

Hebt u een klacht over een zaak die al bij de rechtbank in behandeling is? De Controledienst kan in dat geval slechts stelling nemen na afloop van de gerechtelijke procedure.

Hebt u een klacht over de werking van de Controledienst? Klik dan hier.