De jaarrekeningen van de aanvullende verzekering van de landsbonden, ziekenfondsen en maatschappijen vaimagen onderlinge bijstand worden vanaf boekjaar 2015 binnen dertig dagen na hun goedkeuring door de algemene vergadering samen met het verslag van de revisor bij de Nationale Bank van België neergelegd. Alle jaarrekeningen zijn uiterlijk tegen 31 juli van het jaar dat volgt op het boekjaar beschikbaar.

De jaarrekeningen van de federale verplichte verzekering moeten vanaf boekjaar 2015 binnen dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering samen met het verslag van de revisor bij de Nationale Bank van België worden neergelegd. De concrete neerleggingsdatum hangt af van de datum waarop het RIZIV bepaalde gegevens ter beschikking van de verzekeringsinstellingen stelt. Zij hebben die gegevens namelijk nodig om het boekjaar af te sluiten. Concreet kunt u verwachten dat de jaarrekeningen van boekjaar 2018 in de loop van 2022 worden neergelegd.

De jaarrekeningen van de regionale verplichte verzekering worden sinds de oprichting van de regionale maatschappijen van onderlinge bijstand (RMOB's), dat is boekjaar 2019, binnen dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering samen met het verslag van de revisor neergelegd bij de Nationale Bank van België. Alle jaarrekeningen zijn uiterlijk tegen 31 juli van het jaar dat volgt op het boekjaar beschikbaar.

De jaarrekeningen van de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand (VMOB’s) worden sinds de oprichting ervan, dat is boekjaar 2012, binnen dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering samen met het verslag van de revisor neergelegd bij de Nationale Bank van België. Alle jaarrekeningen zijn uiterlijk tegen 31 juli van het jaar dat volgt op het boekjaar beschikbaar.

U kunt de individuele jaarrekeningen van elke entiteit raadplegen op de website van de balanscentrale van de Nationale Bank van België. Om u hierbij te helpen vindt u in de documenten links het ondernemingsnummer van elke mutualistische entiteit.