Nouveau site web

De CDZ heeft een nieuwe website in gebruik genomen. Ons hoofddoel is om de informatie die er te vinden is makkelijker toegankelijk te maken, maar ook om u een website te bieden die gebruiksvriendelijker, duidelijker, gekleurder … aangenamer is om te gebruiken.

U vindt er onder andere:

  • een rubriek ‘Professionals’ die informatie bevat die bestemd is voor de ziekenfondsen, de VMOB’s en de verzekeringstussenpersonen. U vindt er alle documenten, regelgevingen, links, formulieren … die u nodig zou kunnen hebben;
  • een rubriek ‘Particulieren’ die als doel heeft om de burger te informeren en die binnenkort verder zal worden aangevuld;
  • informatie over de CDZ, actualiteit, een FAQ …