Examen ter plaatse

Omzendbrief houdende praktische schikkingen voor het onderzoek ter plaatse door de inspecteurs van de CDZ in het kader van het nieuwe evaluatiedomein 'het respecteren van de betalingstermijnen voor de derdebetalersregeling'.

Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief 09/15/D1 van 27 oktober 2009 vanaf de evaluatieperiode 2021.