schémas

Omzendbrief over de schema's van typeverslagen op te stellen in toepassing van artikel 57 van de wet van 6 augustus 1990.

Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief 18/01/D1 van 25 januari 2018 vanaf de verslagen van boekjaar 2015 voor de verplichte verzekering en vanaf boekjaar 2018 voor de aanvullende verzekering.