logo

De CDZ heeft een nieuw logo sinds 1 januari 2018.

De CDZ staat voor een rechtvaardige controle voor iedereen. Ons nieuwe logo geeft subtiel onze waarden weer. Het beeldt het grote aantal en de verscheidenheid uit van de instellingen waarop we toezicht houden. Tal van punten met verschillende kleuren staan onder eenzelfde toeziend oog. Alle punten zijn even groot, wat symbool staat voor de rechtvaardigheid waarmee we onze opdracht vervullen. Het subtiele oog staat voor een controle altijd in dialoog en zonder machtsverhouding.