Mededeling 2022/A/04/D1

Mededeling aan de VMOB's over de verzekeringsdistributie - verklaring op erewoord betreffende de bijscholingsverplichting.