rapports

Mededeling aan de VMOB's over het uitstel wegens COVID-19 van de deadlines voor de indiening van bepaalde kwantitatieve en kwalitatieve rapporteringen die in 2020 moeten worden overgemaakt