communication 2019-01

Mededeling over de kwalificatie van VMOB’s als minder significante verzekeringsondernemingen en de toepassing van het evenredigheidsbeginsel