1. Handleiding voor boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzeekering - bijwerking 19 (17/05/D1)

  Downloaden
 2. Handleiding voor boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzeekering (2017-05)

  Downloaden
 3. Verslag dat de revisoren moeten opstellen in het kader van de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten - Domein "detectie en terugvordering van subrogatoire betalingen" (17/03/D1)

  Downloaden
 4. Domeinen en indicatoren 2018

  Downloaden
 5. Verplichte verzekering - rekeningenstelsel en jaarrekeningschema's (17/04/D1)

  Downloaden
 6. Publicatieverplichting van de door de VMOB´s gehanteerde segmentatiecriteria (2017/06)

  Downloaden
 7. Samenwerkingsprotocol CDZ-NBB

  Downloaden
 8. Berekening lineaire MCR (2017/04)

  Downloaden