1. Voorblad jaarrekening RMOB's

  Downloaden
 2. Principes die van toepassing zijn op de onterecht betaalde bedragen in de aanvullende verzekering (20/05/D2-D1)

  Downloaden
 3. Rekeningenstelsel en schema's van jaarrekening voor de RMOB's (20/03/D1)

  Downloaden
 4. Bevoegdheden overgedragen aan de regio's in het kader van de zesde staatshervorming – schema van typeverslag op te stellen in toepassing van artikel 57 van de wet van 6 augustus 1990 (20/04/D1)

  Downloaden
 5. Toekenning van tussenkomsten - Toepassing van de statuten in deze periode van de gezondheidscrisis en de uitzonderlijke maatregelen die in dat kader werden genomen - Verlangen van de entiteiten om de leden niet te benadelen (mededeling 20/02/D2)

  Downloaden
 6. Het overmaken aan de Controledienst van documenten inzake de interne audit en interne controle van de verzekeringsinstellingen (20/02/D1)

  Downloaden
 7. Dienst voorhuwelijkssparen - wijziging van de technische rentevoet (20/01/D1)

  Downloaden
 8. Aanvullende verzekering - rekeningenstelsel, schema's van de jaarrekening en in MutWeb geïntegreerde automatische controles (19/05/D1)

  Downloaden
 9. Herinnering aan diverse aspecten inzake fusies in het vooruitzicht van fusies in het kader van de consolidatie van de sector (mededeling 19/01/D2-D1)

  Downloaden