1. Responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten - domein 'het respecteren van de betalingstermijnen voor de derdebetalersregeling' - praktische schikkingen (2019/04/D1)

  Downloaden
 2. Kwantitatieve rapportering vanaf 2019 – rapport GOVERNANCE (2019/06)

  Downloaden
 3. Strategisch plan 2019-2021

  Downloaden
 4. Schema's van typeverslagen (19/02/D1)

  Downloaden
 5. Kwantitatieve rapportering vanaf 2019 – bijwerking (2019/04)

  Downloaden
 6. Statutaire wijzigingen van de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand – procedures en aanbevelingen (2019/05)

  Downloaden
 7. Noties “significante” en “minder significante” verzekeringsondernemingen – kwalificatie van VMOB’s als minder significante verzekeringsondernemingen – toepassing van het evenredigheidsbeginsel (2019/01)

  Downloaden
 8. Uitoefening van de bevoegdheden overgedragen aan de regio’s in het kader van de zesde staatshervorming - boekhoudkundige en financiële instructies (19/01/D1)

  Downloaden