1. Kwantitatieve rapportering vanaf 2017- bijwerking (2017/07)

  Downloaden
 2. Verslag dat de revisoren moeten opstellen in het kader van de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten - Domein "detectie en terugvordering van subrogatoire betalingen" (2017-03)

  Downloaden
 3. Domeinen en indicatoren 2018

  Downloaden
 4. Verplichte verzekering - rekeningenstelsel en jaarrekeningschema's (2017-04)

  Downloaden
 5. Validiteitscontroles pathologische anatomie

  Downloaden
 6. Publicatieverplichting van de door de VMOB´s gehanteerde segmentatiecriteria (2017/06)

  Downloaden
 7. Samenwerkingsprotocol CDZ-NBB

  Downloaden
 8. Berekening lineaire MCR (2017/04)

  Downloaden
 9. Publicatie van de statuten op het internet (2017-02)

  Downloaden
 10. Bijscholingen bestemd voor mutualistische verzekeringstussenpersonen en VVD (2017/03)

  Downloaden