1. Uitoefening van de bevoegdheden overgedragen aan de regio’s in het kader van de zesde staatshervorming - boekhoudkundige en financiële instructies (2019-01)

  Downloaden
 2. Lijst van mutualistische entiteiten

  Downloaden
 3. Omzetting van de IDD-richtlijn in de Belgische wetgeving – wegvallen van de verplichting voor VMOB’s tot deugdelijke verslaggeving aan de cliënten

  Downloaden
 4. Omschrijving van de notie 'nieuw voordeel' in de zin van artikel 4bis van de wet van 6 augustus 1990 (2018-05)

  Downloaden
 5. Principes die van toepassing zijn op de onterecht betaalde bedragen in de aanvullende verzekering (2018-04)

  Downloaden
 6. Aanbevelingen voor de naleving van de MiFID-regelgeving na de controle door de Controledienst op de naleving van bepaalde aspecten van deze regelgeving door de VMOB’s en hun verzekeringstussenpersonen

  Downloaden
 7. Domeinen en indicatoren 2019

  Downloaden