1. Omschrijving van de notie 'nieuw voordeel' in de zin van artikel 4bis van de wet van 6 augustus 1990

  Downloaden
 2. Aanbevelingen voor de naleving van de MiFID-regelgeving na de controle door de Controledienst op de naleving van bepaalde aspecten van deze regelgeving door de VMOB’s en hun verzekeringstussenpersonen

  Downloaden
 3. Principes die van toepassing zijn op de onterecht betaalde bedragen in de aanvullende verzekering

  Downloaden
 4. Geglobaliseerde cijfers VMOB's

  Downloaden
 5. Lijst van erkende revisoren

  Downloaden
 6. Door de revisoren op te stellen verslag in het kader van de testfase van de beoordeling van de kwaliteit van de interne controle en interne audit op basis van het COSO-ERM-model (2018-03)

  Downloaden
 7. Door de revisoren op te stellen verslag in het kader van de testfase van de beoordeling van de kwaliteit van de interne controle en interne audit op basis van het COSO-ERM-model

  Downloaden
 8. Validiteitscontroles inzake implantaten

  Downloaden
 9. Domeinen en indicatoren 2019

  Downloaden