1. Geaggregeerde statistische gegevens - template D

  Downloaden
 2. Lijst van mutualistische entiteiten

  Downloaden
 3. Omzetting van de IDD-richtlijn in de Belgische wetgeving – wegvallen van de verplichting voor VMOB’s tot deugdelijke verslaggeving aan de cliënten

  Downloaden
 4. Balans en resultatenrekening aanvullende verzekering

  Downloaden
 5. Aanbevelingen voor de naleving van de MiFID-regelgeving na de controle door de Controledienst op de naleving van bepaalde aspecten van deze regelgeving door de VMOB’s en hun verzekeringstussenpersonen

  Downloaden
 6. Omschrijving van de notie 'nieuw voordeel' in de zin van artikel 4bis van de wet van 6 augustus 1990 (2018-05)

  Downloaden