1. Overmaken aan de Controledienst van het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering, inzake de uitvoering van de samenwerkingsakkoorden in de zin van artikel 43 van de wet van 6 augustus 1990 (03/12/D1)

  Downloaden
 2. Uitvoering van artikel 32, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5, van de wet van 6 augustus 1990 (03/06/D1)

  Downloaden
 3. Aanvraag tot goedkeuring van mutatie van een mutualistische entiteit – Samenstelling van het dossier (02/13/D2)

  Downloaden
 4. Uitvoering van artikel 35, derde lid, van de wet van 6 augustus 1990 (02/15/D1)

  Downloaden
 5. Diensten die sommige premies toekennen – Conformiteit met de artikelen 2 en 3 van de wet van 6 augustus 1990 (00/11/D2)

  Downloaden
 6. Artikel 43ter van de wet van 6 augustus 1990 (98/08/D2)

  Downloaden
 7. Algemene vergaderingen – stemming bij volmacht (96/02/D2)

  Downloaden
 8. Eerste algemene richtlijnen inzake de opdrachten en de verslagen van de revisoren (95/01/GG)

  Downloaden
 9. Verkiezing van de raden van bestuur (92/07/D2)

  Downloaden