1. Administratieve geldboeten – boekingswijze (03/20/D1)

  Downloaden
 2. Vrije en aanvullende verzekering – verbod van dubbele aansluiting – arrest van de Raad van State van 21 november 2002 (nr. 112.786) (03/17/AD)

  Downloaden
 3. Verbod van tenlasteneming van voordelen in het kader van de vrije en aanvullende verzekering door de aanwending van administratiekosten van de verplichte verzekering (03/19/D2)

  Downloaden
 4. Publiciteit die gewag maakt van het behoud van verworven rechten bij mutatie of transfer (03/16/AD)

  Downloaden
 5. Vrije en aanvullende verzekering – plaatsen van verboden reclame op een niet-actieve pagina van een website (03/18/AD)

  Downloaden
 6. Uitvoering van artikel 32, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5, van de wet van 6 augustus 1990 (03/06/D1)

  Downloaden
 7. Aanvraag tot goedkeuring van mutatie van een mutualistische entiteit – Samenstelling van het dossier (02/13/D2)

  Downloaden
 8. Diensten die sommige premies toekennen – Conformiteit met de artikelen 2 en 3 van de wet van 6 augustus 1990 (00/11/D2)

  Downloaden
 9. Artikel 43ter van de wet van 6 augustus 1990 (98/08/D2)

  Downloaden
 10. Algemene vergaderingen – stemming bij volmacht (96/02/D2)

  Downloaden