1. Aanvraag tot goedkeuring van mutatie van een mutualistische entiteit – Samenstelling van het dossier (02/13/D2)

  Downloaden
 2. Uitvoering van artikel 35, derde lid, van de wet van 6 augustus 1990 (02/15/D1)

  Downloaden
 3. Diensten die sommige premies toekennen – Conformiteit met de artikelen 2 en 3 van de wet van 6 augustus 1990 (00/11/D2)

  Downloaden
 4. Artikel 43ter van de wet van 6 augustus 1990 (98/08/D2)

  Downloaden
 5. Algemene vergaderingen – stemming bij volmacht (96/02/D2)

  Downloaden
 6. Eerste algemene richtlijnen inzake de opdrachten en de verslagen van de revisoren (95/01/GG)

  Downloaden
 7. Verkiezing van de raden van bestuur (92/07/D2)

  Downloaden