1. KBO-nummers ziekenfondsen, landsbonden en MOB's

  Downloaden
 2. Domeinen en indicatoren 2022

  Downloaden
 3. Domeinen en indicatoren 2023

  Downloaden
 4. Lijst van erkende revisoren

  Downloaden
 5. Uitvoering van artikel 75, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5, van de wet van 6 augustus 1990 – definitie van het begrip ‘belangrijke wijzigingen in de werking of de organisatie van de mut

  Downloaden
 6. Statutaire wijzigingen van de andere entiteiten dan de VMOB's. Enkele herinneringen en raadgevingen (22/C/01/D2)

  Downloaden