1. Algemene vergaderingen – stemming bij volmacht (96/02/D2)

    Downloaden
  2. Eerste algemene richtlijnen inzake de opdrachten en de verslagen van de revisoren (95/01/GG)

    Downloaden
  3. Verkiezing van de raden van bestuur (92/07/D2)

    Downloaden