1. Vrije en aanvullende verzekering – verwijzing naar het begrip verjaardag (2002-16)

  Downloaden
 2. Uitvoering van artikel 35, derde lid, van de wet van 6 augustus 1990 (2002-15)

  Downloaden
 3. Statuten van de mutualistische entiteiten – Raadpleging – Voorwaarden (2002-12)

  Downloaden
 4. Omzendbrief 00/11 van 21 december 2000 – Praktische modaliteiten (2001-08)

  Downloaden
 5. Artikel 4bis van de wet van 6 augustus 1990 – Praktische toepassing (2000-14)

  Downloaden
 6. Diensten die sommige premies toekennen – Conformiteit met de artikelen 2 en 3 van de wet van 6 augustus 1990 (2000-11)

  Downloaden
 7. Artikel 43ter van de wet van 6 augustus 1990 (1998-08)

  Downloaden
 8. Algemene vergaderingen – stemming bij volmacht (1996-02)

  Downloaden
 9. Aansluiting bij de aanvullende verzekering (1995-13)

  Downloaden
 10. Eerste algemene richtlijnen inzake de opdrachten en de verslagen van de revisoren (1995-01)

  Downloaden