1. Overmaken aan de Controledienst van het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering, inzake de uitvoering van de samenwerkingsakkoorden in de zin van artikel 43 van de wet van 6 augustus 1990 (2003-12)

  Downloaden
 2. Uitvoering van artikel 32, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5, van de wet van 6 augustus 1990 (2003-06)

  Downloaden
 3. Aanvraag tot goedkeuring van mutatie van een mutualistische entiteit – Samenstelling van het dossier (2002-13)

  Downloaden
 4. Vrije en aanvullende verzekering – verwijzing naar het begrip verjaardag (2002-16)

  Downloaden
 5. Uitvoering van artikel 35, derde lid, van de wet van 6 augustus 1990 (2002-15)

  Downloaden
 6. Statuten van de mutualistische entiteiten – Raadpleging – Voorwaarden (2002-12)

  Downloaden
 7. Omzendbrief 00/11 van 21 december 2000 – Praktische modaliteiten (2001-08)

  Downloaden
 8. Artikel 4bis van de wet van 6 augustus 1990 – Praktische toepassing (2000-14)

  Downloaden
 9. Diensten die sommige premies toekennen – Conformiteit met de artikelen 2 en 3 van de wet van 6 augustus 1990 (2000-11)

  Downloaden
 10. Artikel 43ter van de wet van 6 augustus 1990 (1998-08)

  Downloaden