1. Artikel 43ter van de wet van 6 augustus 1990 (1998-08)

  Downloaden
 2. Algemene vergaderingen – stemming bij volmacht (1996-02)

  Downloaden
 3. Aansluiting bij de aanvullende verzekering (1995-13)

  Downloaden
 4. Eerste algemene richtlijnen inzake de opdrachten en de verslagen van de revisoren (1995-01)

  Downloaden
 5. Verkiezing van de raden van bestuur (1992-07)

  Downloaden
 6. Algemene richtlijnen betreffende de verkiezingen voor de algemene vergadering en de Raad van bestuur en het minimum aantal vertegenwoordigers van de leden (1992-06)

  Downloaden
 7. Algemene richtlijnen met betrekking tot de verkiezingsprocedure van de vertegenwoordigers van de leden in de algemene vergadering van de maatschappijen van onderlinge bijstand (1992-05)

  Downloaden
 8. Benaming van de ziekenfondsen aangesloten bij de landsbond (1992-04)

  Downloaden
 9. Onverenigbaarheid inzake de vertegenwoordiging van de leden in de algemene vergadering (1991-02)

  Downloaden
 10. Verkiezingsprocedure (1991-01)

  Downloaden