1. Verbod van tenlasteneming van voordelen in het kader van de vrije en aanvullende verzekering door de aanwending van administratiekosten van de verplichte verzekering (03/19/D2)

  Downloaden
 2. Publiciteit die gewag maakt van het behoud van verworven rechten bij mutatie of transfer (03/16/AD)

  Downloaden
 3. Vrije en aanvullende verzekering – plaatsen van verboden reclame op een niet-actieve pagina van een website (03/18/AD)

  Downloaden
 4. Vrije en aanvullende verzekering – verbod van dubbele aansluiting – arrest van de Raad van State van 21 november 2002 (nr. 112.786) (03/17/AD)

  Downloaden
 5. Overmaken aan de Controledienst van het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering, inzake de uitvoering van de samenwerkingsakkoorden in de zin van artikel 43 van de wet van 6 augustus 1990 (03/12/D1)

  Downloaden
 6. Uitvoering van artikel 32, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5, van de wet van 6 augustus 1990 (03/06/D1)

  Downloaden
 7. Aanvraag tot goedkeuring van mutatie van een mutualistische entiteit – Samenstelling van het dossier (02/13/D2)

  Downloaden
 8. Uitvoering van artikel 35, derde lid, van de wet van 6 augustus 1990 (02/15/D1)

  Downloaden
 9. Diensten die sommige premies toekennen – Conformiteit met de artikelen 2 en 3 van de wet van 6 augustus 1990 (00/11/D2)

  Downloaden
 10. Artikel 43ter van de wet van 6 augustus 1990 (98/08/D2)

  Downloaden