1. De verwachtingen van de controle-autoriteiten inzake de kwaliteit van de gerapporteerde boekhoudkundige, financiële en statistische gegevens (20/06/D1)

  Downloaden
 2. Classificatie omzendbrieven

  Downloaden
 3. Geglobaliseerde cijfers VMOB's

  Downloaden
 4. Voorblad jaarrekening RMOB's

  Downloaden
 5. Schema's jaarrekening RMOB's

  Downloaden
 6. Bevoegdheden overgedragen aan de regio's in het kader van de zesde staatshervorming – schema van typeverslag op te stellen in toepassing van artikel 57 van de wet van 6 augustus 1990 (20/04/D1)

  Downloaden
 7. Principes die van toepassing zijn op de onterecht betaalde bedragen in de aanvullende verzekering (20/05/D2-D1)

  Downloaden
 8. Rekeningenstelsel en schema's van jaarrekening voor de RMOB's (20/03/D1)

  Downloaden
 9. Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 - Toepassing op de mutualistische sector (mededeling 20/03/D2)

  Downloaden
 10. Covid-19 - nieuwe mee te delen rapporteringen - uitstel van de deadlines voor de indiening van bepaalde kwantitatieve en kwalitatieve rapporteringen die in 2020 moeten worden overgemaakt (2020/03)

  Downloaden