1. Covid-19 - nieuwe mee te delen rapporteringen - uitstel van de deadlines voor de indiening van bepaalde kwantitatieve en kwalitatieve rapporteringen die in 2020 moeten worden overgemaakt (2020/03)

  Downloaden
 2. Classificatie omzendbrieven

  Downloaden
 3. Toekenning van tussenkomsten - Toepassing van de statuten in deze periode van de gezondheidscrisis en de uitzonderlijke maatregelen die in dat kader werden genomen - Verlangen van de entiteiten om de leden niet te benadelen (mededeling 2020/02/D2)

  Downloaden
 4. Houden van de raad van bestuur - vergadering per schriftelijke raadpleging of videoconferentie (mededeling 2020/01/D2)

  Downloaden
 5. Template bijkomende informatie

  Downloaden
 6. Balans en resultatenrekening aanvullende verzekering

  Downloaden
 7. Ledentallen aanvullende verzekering

  Downloaden
 8. Template medische index 2020

  Downloaden
 9. Statistieken voor de vaststelling van de medische index (2020/02)

  Downloaden