1. Geaggregeerde statistische gegevens - template B

  Downloaden
 2. Doelstellingen, belangrijkste functies en activiteiten van het toezicht

  Downloaden
 3. Uitoefening van externe functies - noodzaak tot aanpassing door de VMOB's van hun interne regels aan het nieuwe reglement van de NBB

  Downloaden
 4. Verzekeringsdistributie - verklaring op erewoord betreffende de bijscholingsverplichting

  Downloaden
 5. Verzekeringsdistributie - verklaring op erewoord betreffende de bijscholingsverplichting van PCP, VVD, effectieve leiders met een de facto verantwoordelijkheid over de activiteit van verzekeringsdistributie en van verzekeringstussenpersonen-natuurlijke pe

  Downloaden
 6. Balans en resultatenrekeningen federale verplichte verzekering

  Downloaden
 7. Ledentallen aanvullende verzekering

  Downloaden
 8. Balans en resultatenrekening aanvullende verzekering

  Downloaden
 9. KBO-nummers ziekenfondsen, landsbonden en MOB's

  Downloaden