1. Aanbevelingen voor de naleving van de MiFID-regelgeving na de controle door de Controledienst op de naleving van bepaalde aspecten van deze regelgeving door de VMOB’s en hun verzekeringstussenpersonen

  Downloaden
 2. Omschrijving van de notie 'nieuw voordeel' in de zin van artikel 4bis van de wet van 6 augustus 1990 (18/05/D2)

  Downloaden
 3. Domeinen en indicatoren 2019

  Downloaden
 4. Kwantitatieve rapportering vanaf 2018 - bijwerking (2018/03)

  Downloaden
 5. Aanvraag tot goedkeuring van statuten of statutaire wijzigingen – samenstelling van het dossier dat dient overgemaakt aan de Controledienst (18/02/D2)

  Downloaden
 6. Handleiding voor boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzeekering (2017-05)

  Downloaden