1. Dienst voorhuwelijkssparen - richtlijnen en aanbevelingen (11/09/D1)

  Downloaden
 2. Handleiding van de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering

  Downloaden
 3. Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering - bijwerking 11 (11/03/D1)

  Downloaden
 4. Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering - bijwerking 10 (11/02/D1)

  Downloaden
 5. Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering - bijwerking 9 (10/12/D1)

  Downloaden
 6. Criteria inzake een kwaliteitsvolle interne controle en interne audit (10/11/D1)

  Downloaden
 7. Aanvullende verzekering – Verbod van toekenning door de mutualistische entiteiten van een financiële tussenkomst voor de leden die menselijk lichaamsmateriaal, met inbegrip van gameten en embryo's geven (10/10/D2)

  Downloaden
 8. Boekhoudkundige verwerking van de administratiekosten die gemeenschappelijk zijn voor de verplichte en de aanvullende verzekering - toewijzing van het resultaat administratiekosten inzake de verplichte verzekering aan het administratief centrum (10/08/D1)

  Downloaden
 9. Tussenkomsten van de mutualistische entiteiten in de kostprijs van de aansluiting bij een sportclub (10/06/D2)

  Downloaden
 10. Dienst voorhuwelijkssparen - Actuariële berekeningsmethode van de technische voorzieningen (09/22/D1)

  Downloaden